Rólunk

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2018-ban indította útjára az EFOP-521-17-2017-00011 kódszámú „Válaszút- Komplex digitális program a sikeres életpályáért” elnevezésű pilot programot.
A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalok (7. osztálytól 12. osztályig) számára az intézményrendszeren kívüli, - de azzal szorosan együttműködő- innovatív fejlődési lehetőségeket és fejlesztő szolgáltatásokat biztosítson úgy, hogy azok nem csak az egyénre irányulnak, hanem az őt körülvevő környezeti hatásokra és interakciókra is reagálnak.
Ennek érdekében a program pedagógiai, szociális, egészségügyi, valamint gazdasági elemeket is tartalmaz melyek egymásra épülve fokozatosan hatnak a kívánt cél elérése érdekében. Mérsékli a képzett munkaerő hiányát és preventív lépéseket tesz az iskolai kudarcok és a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében, a pályaorientáció kortárs segítés, mentorálás és egyéni motivációs faktorok biztosításán keresztül.
Az intraperszonális és interperszonális térben egyszerre végzett munka során bekövetkező változások hosszú távon egy irányba mutatnak, amely maga a program során tudatosan tervezett és megvalósított életpályamodell.
Célunk az, hogy lépésről-lépésre 7-8. osztálytól az iskola és szakmaválasztáson át, az érettségi megszerzéséig majd a felsőoktatásba, illetve munkaerő-piacon történő elhelyezkedésig végig kísérjünk legalább 120 diákot, úgy, hogy folyamatos támogatást adunk az iskolai előre haladáshoz, a család nehézségeinek kezeléséhez, az önismeret fejlődéséhez, a kortárs kapcsolatokban való eligazodáshoz, az egészségmegőrzéséhez és a gazdaságilag önálló élet megtervezéséhez és megvalósításához.Kapcsolat:
Bakos Zsuzsanna – szakmai vezető bakos.zsuzsa@jobbadni.hu tel: 30/461-5367
Fejér Zsófia- szakmai koordinátor fejer.zsofia@jobbadni.hu tel: 30/303-8051